rubrik Svalandia cup 2016 RESULTAT

Totalvinnare Svalandia Cup 2016
Eskil

Eskil Öhrn

 

Februari omgången

Omgång 2


Placering Båt nr 2 Namn Antalx2p Viktx2p Fiskpoäng Summa
1 Svalandia Nils Jonson 4 6,73 21,46 100
2 Siam Christer Svensson P-torp 3 7,38 20,76 100
3 Siam Fredrik Finnman 4 5,58 19,16 92,29287091
4 Svalandia Eskil Öhrn 2 6,29 16,58 79,86512524
5 Svalandia Björn Plymoth 3 5,15 16,3 78,51637765
6 Svalandia Krister Svensson B-ås 3 4,86 15,72 75,72254335
7 Siam Lars Friberg 3 4,75 15,5 74,6628131
8 Siam Bosse Persson 2 5,23 14,46 69,65317919
9 Siam Jeff Juhlin 2 4,8 13,6 65,5105973
10 Siam Janos Birro 3 3,43 12,86 61,9460501
11 Siam Filip Adamsson 3 3,39 12,78 61,56069364
12 Svalandia Jovany Ehrner 2 4,36 12,72 61,2716763
13 Svalandia Tonny Svensson 2 4,07 12,14 58,477842
14 Siam Patrik Bram 2 3,96 11,92 57,41811175
15 Svalandia Tomas Siöland 3 2,68 11,36 54,72061657
16 Svalandia Jens Eriksson 2 2,84 9,68 46,62813102
17 Siam Ingvar Persson 1 3,6 9,2 44,31599229
18 Siam Mikael Adamsson 2 2,57 9,14 44,02697495
19 Svalandia Lennart Eriksson 2 2,51 9,02 43,44894027
20 Svalandia Andreas Åkerlund 2 2,27 8,54 41,13680154
21 Svalandia Daniel Möller 2 2,16 8,32 40,07707129
22 Svalandia Thomas Nordström 2 2,11 8,22 39,59537572
23 Siam Jonas Friberg 2 2,06 8,12 39,11368015
24 Siam Christer Persson 2 2,04 8,08 38,92100193
25 Svalandia Eric Andersson 2 1,99 7,98 38,43930636
26 Siam Anders Danielsson 1 2,29 6,58 31,6955684
27 Svalandia Mats Persson 1 2,16 6,32 30,44315992
28 Siam Peter Salomonsson 1 1,97 5,94 28,61271676
29 Svalandia Lars Johansson 1 1,63 5,26 25,3371869
30 Siam Stefan Friberg 1 1,58 5,16 24,85549133
31 Siam Emil Ström 1 1,5 5 24,08477842
32 Siam Anders Persson 1 1,48 4,96 23,89210019
33 Svalandia Jan Fritiofsson 1 1,42 4,84 23,31406551
34 Siam Magnus Kihlgren 1 1,17 4,34 20,90558767
35 Svalandia Anders Andersson 1 1,04 4,08 19,65317919
36 Svalandia Jim Svensson 1 1,01 4,02 19,36416185
37 Siam Peter Jarring 1 1 4 19,26782274

Siam Krister Svensson h-holm

0 0

Siam Lars Adamsson

0 0

Siam Peter Malmqvist

0 0

Siam Dan Andersson

0 0

Siam Jimmy Gustavsson

0 0

Siam Mikael Jakobsson

0 0

Svalandia Reidar

0 0

Siam Hartmut Moellmer

0 0

Svalandia David Estre

0 0

Svalandia Niklas Gustafsson

0 0

Svalandia Mikael Wik

0 0

Siam Tommy Johansson

0 0

Svalandia Markus Danielsson

0 0

Svalandia Joakim Johansson

0 0

Svalandia Göran Gustafsson

0 0

Svalandia Peter Gustafsson

0 0

Siam Roy Ronjit

0 0Totalt 2 omg

2016

Januari Februari

Placering Båt Båt nr 2 Namn Summa Summa Total 2 tävlingar
1 Svalandia Svalandia Eskil Öhrn 97,79 79,87 177,66
2 Siam Siam Lars Friberg 92,9 74,66 167,56
3 Siam Siam Jeff Juhlin 90,8 65,51 156,31
4 Siam Svalandia Krister Svensson B-ås 73,5 75,72 149,22
5 Siam Siam Christer Svensson P-torp 48,8 100,00 148,80
6 Svalandia Svalandia Jens Eriksson 100 46,63 146,63
7 Siam Svalandia Björn Plymoth 64,3 78,52 142,82
8 Siam Svalandia Eric Andersson 100 38,44 138,44
9 Siam Svalandia Daniel Möller 97,9 40,08 137,98
10 Svalandia Siam Filip Adamsson 74,2 61,56 135,76
11 Svalandia Siam Bosse Persson 65 69,65 134,65
12 Svalandia Svalandia Nils Jonson 30,02 100,00 130,02
13 Siam Svalandia Andreas Åkerlund 80,2 41,14 121,34
14 Svalandia Siam Fredrik Finnman 27,42 92,29 119,71
15 Svalandia Svalandia Tonny Svensson 58,8 58,48 117,28
16 Svalandia Siam Mikael Adamsson 60,5 44,03 104,53
17 Siam Siam Peter Salomonsson 71,9 28,61 100,51
18 Siam Svalandia Anders Andersson 70,8 19,65 90,45
19 Siam Svalandia Tomas Siöland 33,1 54,72 87,82
20 Svalandia Siam Peter Jarring 67,4 19,27 86,67
21 Siam Siam Krister Svensson h-holm 86 0,00 86,00
22 Svalandia Siam Anders Danielsson 54,2 31,70 85,90
23 Svalandia Siam Anders Persson 61,3 23,89 85,19
24 Svalandia Svalandia Mats Persson 54,57 30,44 85,01
25 Siam Svalandia Jovany Ehrner 23,7 61,27 84,97
26 Svalandia Siam Janos Birro 14,09 61,95 76,04
27 Svalandia Siam Ingvar Persson 30,8 44,32 75,12
28 Siam Svalandia Jan Fritiofsson 51,2 23,31 74,51
29 Siam Siam Patrik Bram 15,7 57,42 73,12
30 Svalandia Siam Jonas Friberg 22,1 39,11 61,21
31 Siam Svalandia Thomas Nordström 18,8 39,60 58,40
32 Siam Svalandia Reidar 55 0,00 55,00
33 Svalandia Siam Christer Persson 15,6 38,92 54,52
34 Svalandia Siam Magnus Kihlgren 31,1 20,91 52,01
35 Siam Svalandia Lennart Eriksson 7,3 43,45 50,75
36 Svalandia Siam Peter Malmqvist 45,1 0,00 45,10
37 Siam Svalandia Jim Svensson 25 19,36 44,36
38 Siam Svalandia David Estre 43,2 0,00 43,20
39 Svalandia Siam Stefan Friberg 13,9 24,86 38,76
40 Svalandia Siam Emil Ström 12,3 24,08 36,38
41 Svalandia Siam Lars Adamsson 31,2 0,00 31,20
42 Svalandia Siam Hartmut Moellmer 30,2 0,00 30,20
43 Siam Svalandia Niklas Gustafsson 29,6 0,00 29,60
44 Siam Svalandia Mikael Wik 28,1 0,00 28,10
45 Siam Svalandia Lars Johansson 0 25,34 25,34
46 Svalandia Siam Tommy Johansson 24,32 0,00 24,32
47 Siam Svalandia Markus Danielsson 23,7 0,00 23,70
48 Siam Siam Jimmy Gustavsson 20,9 0,00 20,90
49 Svalandia Siam Dan Andersson 15,1 0,00 15,10
50 Siam Svalandia Joakim Johansson 12,2 0,00 12,20
51 Siam Siam Mikael Jakobsson 10,5 0,00 10,50
52 Siam Svalandia Göran Gustafsson 9,4 0,00 9,40
53 Siam Svalandia Peter Gustafsson 6,8 0,00 6,80

Lag total
Omg1 Omg 2

Placering Namn Lag nr Summa Summa Total 2 tävlingar total
1 Jeff Juhlin 13 90,8 65,51 156,3 273,59
1 Tonny Svensson 13 58,8 58,48 117,3 273,59
2 Eric Andersson 7 100 38,44 138,4 268,46
2 Nils Jonson 7 30,02 100 130 268,46
3 Eskil Öhrn 2 97,79 79,87 177,7 263,66
3 Krister Svensson h-holm 2 86 0 86 263,66
4 Daniel Möller 11 97,9 40,08 138 259,31
4 Andreas Åkerlund 11 80,2 41,14 121,3 259,31
5 Lars Friberg 1 92,9 74,66 167,6 252,58
5 Mats Persson 1 54,57 30,44 85 252,58
6 Filip Adamsson 5 74,2 61,56 135,8 240,29
6 Mikael Adamsson 5 60,5 44,03 104,6 240,29
7 Fredrik Finnman 10 27,42 92,29 119,7 171,72
7 Magnus Kihlgren 10 31,1 20,91 52 171,72
8 Christer Svensson P-torp 8 48,8 100 148,8 169,7
8 Jimmy Gustavsson 8 20,9 0 20,9 169,7
9 Bosse Persson 3 65 69,65 134,6 165,85
9 Lars Adamsson 3 31,2 0 31,2 165,85
10 Anders Andersson 9 70,8 19,65 90,5 164,97
10 Jan Fritiofsson 9 51,2 23,31 74,5 164,97
11 Anders Danielsson 16 54,2 31,7 85,9 161,01
11 Ingvar Persson 16 30,8 44,32 75,1 161,01
12 Peter Salomonsson 17 71,9 28,61 100,5 130,71
12 Hartmut Moellmer 17 30,2 0 30,2 130,71
13 Jovany Ehrner 12 23,7 61,27 85 129,34
14 Jim Svensson 12 25 19,36 44,4 129,34
15 Thomas Nordström 15 18,8 39,6 58,4 113,4
15 Reidar 15 55 0 55 113,4
16 Patrik Bram 14 15,7 57,42 73,1 83,62
16 Mikael Jakobsson 14 10,5 0 10,5 83,62
17 Peter Malmqvist 4 45,1 0 45,1 81,48
17 Emil Ström 4 12,3 24,08 36,4 81,48
18 Christer Persson 6 15,6 38,92 54,5 69,62
18 Dan Andersson 6 15,1 0 15,1 69,62

Resultat efter första dagens fiske 17/1-2016

Båt

Namn

Antalx2p

Viktx2p

Fiskpoäng

Summa

Svalandia

Jens Eriksson

18

38,9

113,8

100,00

Siam

Eric Andersson

14

30,81

89,62

100,00

Siam

Daniel Möller

15

28,86

87,72

97,88

Svalandia

Eskil Öhrn

19

36,64

111,28

97,79

Siam

Lars Friberg

13

28,61

83,22

92,86

Siam

Jeff Juhlin

14

26,68

81,36

90,78

Siam

Krister Svensson h-holm

13

25,52

77,04

85,96

Siam

Andreas Åkerlund

12

23,94

71,88

80,21

Svalandia

Filip Adamsson

14

28,22

84,44

74,20

Siam

Krister Svensson B-ås

10

22,94

65,88

73,51

Siam

Peter Salomonsson

12

20,2

64,4

71,86

Siam

Anders Andersson

9

22,72

63,44

70,79

Svalandia

Peter Jarring

13

25,36

76,72

67,42

Svalandia

Bosse Persson

11

25,96

73,92

64,96

Siam

Björn Plymoth

10

18,8

57,6

64,27

Svalandia

Anders Persson

11

23,88

69,76

61,30

Svalandia

Mikael Adamsson

10

24,45

68,9

60,54

Svalandia

Tonny Svensson

12

21,46

66,92

58,80

Siam

Reidar

6

18,63

49,26

54,97

Svalandia

Mats Persson

11

20,05

62,1

54,57

Svalandia

Anders Danielsson

8

22,86

61,72

54,24

Siam

Jan Fritiofsson

6

16,96

45,92

51,24

Siam

Christer Svensson P-torp

7

14,86

43,72

48,78

Svalandia

Peter Malmqvist

9

16,66

51,32

45,10

Siam

David Estre

5

14,34

38,68

43,16

Siam

Tomas Siöland

5

9,82

29,64

33,07

Svalandia

Lars Adamsson

5

12,74

35,48

31,18

Svalandia

Magnus Kihlgren

5

12,72

35,44

31,14

Svalandia

Ingvar Persson

6

11,52

35,04

30,79

Svalandia

Hartmut Moellmer

6

11,18

34,36

30,19

Svalandia

Nils Jonson

6

11,08

34,16

30,02

Siam

Niklas Gustafsson

5

8,24

26,48

29,55

Siam

Mikael Wik

4

8,58

25,16

28,07

Svalandia

Fredrik Finnman

6

9,6

31,2

27,42

Siam

Jim Svensson

4

7,22

22,44

25,04

Svalandia

Tommy Johansson

5

8,84

27,68

24,32

Siam

Markus Danielsson

4

6,64

21,28

23,74

Siam

Jovany Ehrner

3

7,64

21,28

23,74

Svalandia

Jonas Friberg

5

7,56

25,12

22,07

Siam

Jimmy Gustavsson

3

6,38

18,76

20,93

Siam

Thomas Nordström

3

5,4

16,8

18,75

Siam

Patrik Bram

3

4,04

14,08

15,71

Svalandia

Christer Persson

3

5,86

17,72

15,57

Svalandia

Dan Andersson

3

5,6

17,2

15,11

Svalandia

Janos Birro

3

5,02

16,04

14,09

Svalandia

Stefan Friberg

2

5,88

15,76

13,85

Svalandia

Emil Ström

3

3,98

13,96

12,27

Siam

Joakim Johansson

1

4,48

10,96

12,23

Siam

Mikael Jakobsson

2

2,7

9,4

10,49

Siam

Göran Gustafsson

2

2,2

8,4

9,37

Siam

Lennart Eriksson

1

2,28

6,56

7,32

Siam

Peter Gustafsson

1

2,06

6,12

6,83

Siam

Lars Johansson

 

 

0

0,00

 

copyright Rååbåtarna